TRANG CHỦ THỂ LOẠI CHỦ ĐỀ KHẢO SÁT DIỄN ĐÀN BẠN BÈ TÔI
Hỏi & Đáp  / Giáo dục  / Chi tiết
Điểm thưởng: 50 | Hỏi bởi:  lúc 5:02 chiều 25/07/2011 | 3 trả lời | 11703 lượt xem

Fe; Ag; Al; Cu; Mg; Zn. chất nào tác dụng được với H2SO4 (AXIT SUNFURIC) ĐẶC NÓNG VÀ ĐẶC NGUỘI ?????

Tag: HOÁ

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời

TRẢ LỜI

11:15 tối 25/07/2011

tất cả các chất trên đều tác dụng với axit đặc nóng.

còn đăc nguội thì chi có Mg  ,  Zn

vi Al , Fe thụ động trong axit đặc nguội( SGK lớp 9)

còn Cu va Ag đứng sau Axit trong dãy hoạt động hóa học...

07:14 sáng 26/07/2011

H2SO4 đặc (dù nóng hay nguội) đều có tính oxi hoá mạnh
- Đối với H2SO4 đặc nguội: tất cả đều tác dụng trừ Al, Fe bị thụ động hoá
- Đối với H2SO4 đặc nóng: tất cả đều tác dụng được

1:46 trưa 26/07/2011

Kl tác dụng đc với H2SO4 đặc nóng là: tất cả.

KL tác dụng với H2SO4 đặc nguội là tất cả trừ Al và Fe do bị thụ động.

CÒn Cu và Ag tác dụng đc với H2SO4 đặc nguội đc là do H2SO4 lúc này tác nhân ôxi hóa là S+6 chứ k còn là H+ nữa nên có thể oxi hóa Cu và Ag

 

Hướng dẫn?

Bạn của bạn biết câu trả lời? Hãy "Hỏi bạn bè".

Ai được hỏi?

Loading