TRANG CHỦ THỂ LOẠI CHỦ ĐỀ KHẢO SÁT DIỄN ĐÀN BẠN BÈ TÔI
Hỏi & Đáp  / Học hành  / Đại học  / Chi tiết
Điểm thưởng: 30 | Hỏi bởi:  lúc 11:02 trưa 21/02/2011 | 4 trả lời | 1709 lượt xem

Điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn Hà Nội và Hồ Chí Minh?

Tag: chứng khoán

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để trả lời

TRẢ LỜI

Trả lời hay nhất (do người hỏi chọn)
2:52 chiều 22/02/2011
Điều kiện Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội

1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

a) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

c) Cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ;

d) Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

đ) Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này;

e) Việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần không phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

2. Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp:

a) Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Các trái phiếu của một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn;

c) Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này.

3. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán theo đề nghị của tổ chức phát hành trái phiếu.

Điều kiện Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK TPHCM


  1. 1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

a) Trường hợp công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp, trong đó có ít nhất một doanh nghiệp đang niêm yết tại SGDCK Tp.HCM thì công ty sau hợp nhất/sáp nhập phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP;

b) Trường hợp công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp, trong đó có ít nhất một doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP thì công ty sau hợp nhất/sáp nhập phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP, đống thời có báo cáo tài chính quý, bán niên (có soát xét), năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận có lãi và có tình hình tài chính lành mạnh tính từ thới điểm hợp nhất/sáp nhập đến khi đăng ký niêm yết;

c) Trường hợp công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp đăng ký niêm yết ngay sau khi hợp nhất/sáp nhập, thì công ty hợp nhất/sáp nhập phải đáp ứng quy định tại điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP; đồng thời các công ty tham gia hợp nhất/sáp nhập phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP;

d) Trường hợp công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ một (01) năm đến chưa đủ hai (02) năm kể từ khi hợp nhất/sáp nhập thực hiện đăng ký niêm yết, thì công ty hợp nhất/sáp nhập nhập ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP phải có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi và có tình hình tài chính lành mạnh tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; đồng thời, các công ty tham gia hợp nhất/sáp nhập phải có kết quả hoạt động kinh doanh của một (01) năm trước thời điểm tham gia hợp nhất/sáp nhập có lãi.

  1. 2. Điều kiện niêm yết trái phiếu:

a) Trường hợp là công ty hình thành sau quá trình hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp, trong đó có ít nhất một công ty đang niêm yết tại SGDCK Tp.HCM thì công ty sau hợp nhất/sáp nhập phải đáp ứng quy định tại điểm a, c, d, đ và e khoản 2 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP;

b) Trường hợp công ty hình thành sau quá trình hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp, trong đó có ít nhất một doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP thì công ty sau hợp nhất/sáp nhập phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c, d, đ và e khoản 2 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP, đống thời có báo cáo tài chính quý, bán niên (có soát xét), năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận có lãi và có tình hình tài chính lành mạnh tính từ thới điểm hợp nhất/sáp nhập đến khi đăng ký niêm yết;

c) Trường hợp công ty hình thành sau quá trình hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp đăng ký niêm yết ngay sau khi hợp nhất/sáp nhập, thì công ty hợp nhất/sáp nhập phải đáp ứng quy định tại điểm a, c và d khoản 2 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP và các doanh nghiệp tham gia hợp nhất/sáp nhập phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP;

d) Trường hợp công ty hình thành sau quá trình hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ một (01) năm đến chưa đủ hai (02) năm kể từ khi hợp nhất/sáp nhập thực hiện đăng ký niêm yết, thì công ty hợp nhất/sáp nhập ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, c, d khoản 2 Điều 8 Nghị định 14/2007/NĐ-CP còn phải có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi và có tình hình tài chính lành mạnh tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; đồng thời, các công ty tham gia hợp nhất phải có kết quả hoạt động kinh doanh của một (01) năm trước thời điểm tham gia hợp nhất/sáp nhập có lãi.1:41 trưa 21/02/2011

Quá dễ sàn hà vốn điều lệ là 80 tỉ và làm ăn có lãi trong 2 năm sàn hồ là 10 tỉ và trong 2 năm

9:09 tối 21/02/2011

em char hiu ty gi hic...........

9:48 tối 21/02/2011

bạn học bên chứng khoán àh?

 

Gõ dấu tiếng Việt

Câu hỏi, câu trả lời không dấu được xem là vi phạm "Nguyên tắc cộng đồng" và bị xóa mà không cần báo trước.

Bạn có thể bị cấm sử dụng ứng dụng Hỏi&Đáp trong khoảng thời gian 01 tuần hoặc hơn tùy mức độ vi phạm.

Ai được hỏi?

Loading